Tallers Musicals d’Estiu’20

A La Clau, som luthiers. Tallers musicals d’estiu 2020.

El taller funcionarà del 29 de juny fins el 31 de juliol, de 9:00h a 13:00h.

Està pensat per a nens/es d’entre 4 a 12 anys.

Construirem instruments musicals amb material reciclat que posa l’escola.

Cada setmana es construirà un instrument diferent i el nen/a se’l podrà endur a casa i quedar-se’l. També farem activitats de conjunts instrumentals, cant coral, i podran remenar tots els instruments que tenim a l’escola.

L’hora d’esmorzar la farem al parc dels Pinetons perquè s’esbargeixin una mica, amb la prèvia autorització signada pels pares o tutors legals per poder-los-hi dur, sempre i quan la normativa de la fase III de desconfinament ens ho permeti.

El preu és per setmana.

Una setmana 85€. Les 5 setmanes tenen un descompte, el preu final és de 385€.

Fem 5% de descompte pel 2n. germà.

La reserva de plaça es pot fer a partir del 28 de maig mitjançant el pagament de la primera setmana.

El servei d’acollida de 8:00 a 9:00h i de 13:00 a 13:30 és gratuït.

Tenim 16 places disponibles, repartides en dos grups de convivència.

Si no hi ha un mínim de 5 places cobertes el dia 18 de juny, es farà la devolució de la reserva de la plaça.

COM FUNCIONARÀ EL TALLER:
– L’entrada haurà de ser esglaonada i guardant la distància de seguretat.
– Els infants hauran d’entrar sols dins les instal·lacions.
– Cap nen/a amb símptomes de coronavirus o que hagi estat en contacte directe amb persones que hagin donat positiu en els 14 dies anteriors a l’inici del Taller el podrà fer.
– Només entrar se’ls hi prendrà la temperatura, si està per sobre de 37 graus no podrà fer el Taller.

QUÈ CAL DUR PER FER EL TALLER:
– Els pares i/o tutor/a legal de l’infant juntament amb la fulla d’inscripció haurà de signar una declaració responsable, a més del permís previst al Decret 267/2020, que l’infant reuneix els requisits de salut abans esmentats i de coneixement del context de pandèmia actual i les circumstàncies i risc que comporta.
– L’autorització signada pels pares o tutors legals per poder esmorzar fora l’escola, si s’escau.
– Una fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a.
– És obligatori tenir el Carnet de vacunes al dia i portar una fotocòpia.
– Una bata de l’escola o roba vella, perquè encolarem i pintarem els instruments que construirem.
– Aigua, esmorzar i crema solar per l’hora de l’esmorzar.

Esperem que aquesta activitat sigui del vostre grat!

 

Scroll to top