Educació musical 

Primer cicle

guitarra

Nivell I
1r i 2n de primària

Nivell II
3r i 4t de primària

Nivell III
5è i 6è de primària

Educació musical

Primer cicle

La programació d’educació musical de La Clau ( Llenguatge musical ) de l’etapa de primària està organitzada en 3 Nivells coincidint amb els cicles de l’escola. Un tret diferencial d’aquest sistema és que no pretenem d’entrada fer classificació de l’alumnat només per qüestió d’edat, sinó que ens flexibilitzem per tal d’assignar el grup corresponent a cada alumne a partir del seu ritme d’aprenentatge. Això també comporta tenir grups heterogenis quant a l’edat i poder gaudir d’aquest fet inter-generacional com a recurs per la tasca pedagògica.

Durant tot aquest cicle la programació es centra en el descobriment i comprensió de les eines del llenguatge musical , sempre aplicades a l’ instrument propi de l’alumne i amb un eix central imprescindible que és la peça/cançó i l’apropament a l’univers sonor de cadascú.

Recordem que a La Clau integrem i conciliem els aspectes teòrics i pràctics de l’aprenentatge musical amb classes de llenguatge en què cada alumne utilitza el seu instrument i on s’integren teoria musical, cant i grup de cambra.

Aconseguim anar més enllà de la teoria musical descriptiva com a via per arribar al coneixement i la comprensió del fet musical i centrar l’acció pedagògica en el procés, en el “com”, per fer arribar l’alumne al descobriment conscient de les sensacions musicals i la comprensió de l’obra musical com un tot per poder percebre la creativitat musical des de dins, molt més a prop.

 

pexels-photo-165972-large

Scroll to top